logo Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на “Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0012


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.05.2017, 15:10 Изтегли PDF (709 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.05.2017, 15:11 Изтегли PDF (950 KB)

Документация

Публикувано на 10.05.2017, 13:12 Изтегли ZIP (1787 KB)