logo Skip to content

Открита процедура • Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, и на хотелско настаняване при служебни пътувания

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 02.05.2017, 14:27 Изтегли PDF (275 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 02.05.2017, 14:30 Изтегли PDF (453 KB)

Документация

Публикувано на 02.05.2017, 14:34 Изтегли ZIP (261 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 09.06.2017, 17:21 Изтегли PDF (1148 KB)

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 20.06.2017, 15:53 Изтегли PDF (550 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 29.06.2017, 17:16 Изтегли PDF (1423 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 29.06.2017, 17:17 Изтегли PDF (1413 KB)

Доклад

Публикувано на 29.06.2017, 17:18 Изтегли PDF (1538 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 29.06.2017, 17:19 Изтегли PDF (704 KB)

Информация при производство по обжалване

Публикувано на 18.07.2017, 12:04 Изтегли PDF (585 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 21.08.2017, 11:19 Изтегли ZIP (3435 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 21.08.2017, 11:21 Изтегли PDF (767 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката