logo Skip to content

Открита процедура • Доставка с гаранционна поддръжка на офис (печатащи, сканиращи и мултифункционални) устройства, извънгаранционна поддръжка с доставка на резервни части на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка „Xerox“, и абонаментна сервизна поддръжка на печатна техника „Tally“ за срок от една година в три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0010


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 24.04.2017, 18:29 Изтегли PDF (1210 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.04.2017, 18:30 Изтегли PDF (956 KB)

Документация

Публикувано на 24.04.2017, 18:30 Изтегли ZIP (558 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 15.05.2017, 16:57 Изтегли PDF (627 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 30.05.2017, 17:10 Изтегли PDF (847 KB)

Съобщение отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 08.06.2017, 17:15 Изтегли PDF (558 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 16.06.2017, 11:32 Изтегли PDF (756 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 16.06.2017, 11:36 Изтегли PDF (689 KB)

Доклад

Публикувано на 16.06.2017, 11:38 Изтегли PDF (683 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 16.06.2017, 11:39 Изтегли PDF (1088 KB)

Договор с приложения по ОП № 1

Публикувано на 04.08.2017, 11:53 Изтегли PDF (1968 KB)

Договор с приложения по ОП № 2

Публикувано на 04.08.2017, 11:56 Изтегли PDF (4394 KB)

Договор с приложения по ОП № 3

Публикувано на 04.08.2017, 11:57 Изтегли PDF (1420 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.08.2017, 11:58 Изтегли PDF (941 KB)

Календар

  • 23.07.2018, 10:00
    Съобщение за отваряне на ценови предложения
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет "Развитие и абонаментно обслужване на Информационната система „Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ", номер 01224-2017-0024.
Общ календар на рубриката