logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Инвестиционно проектиране на обектите с общо предназначение за изграждане на Касов център на БНБ в гр. Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0007


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.03.2017, 14:26 Изтегли PDF (810 KB)

Покана

Публикувано на 16.03.2017, 14:33 Изтегли PDF (1124 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 24.04.2017, 10:27 Изтегли PDF (227 KB)