logo Skip to content

Публично състезание • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0005


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 20.02.2017, 15:33 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 20.02.2017, 15:34 Изтегли PDF (820 KB)

Документация

Публикувано на 20.02.2017, 15:34 Изтегли ZIP (204 KB)