logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Достъп до финансова информация по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0003


Документи


Решение за откриване

Публикувано на 31.01.2017, 12:04 Изтегли PDF (725 KB)

Покана

Публикувано на 31.01.2017, 12:05 Изтегли PDF (951 KB)