logo Skip to content

Договаряне без предварително обявление по ЗОП • Абонаментна поддръжка и развитие на програмен продукт „СОФИ-БНБ“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0023


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 02.11.2016, 15:30 Изтегли PDF (754 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 15.12.2016, 13:08 Изтегли PDF (130 KB)

Протокол

Публикувано на 23.12.2016, 16:07 Изтегли PDF (1007 KB)

Доклад

Публикувано на 23.12.2016, 16:08 Изтегли PDF (1048 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.12.2016, 16:08 Изтегли PDF (983 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 16.01.2017, 13:42 Изтегли PDF (322 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 16.01.2017, 13:43 Изтегли ZIP (1113 KB)