logo Skip to content

Публична покана • Подмяна на съществуваща комплектна разпределителна уредба (КРУ с АВР) Ср.Н-10 кV в трафопост „БНБ- стар“ в сградата на БНБ , пл. „Княз Александър І” № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9047903


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 20.11.2015, 15:50 Изтегли ZIP (1413 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 25.11.2015, 16:47 Изтегли PDF (601 KB)

Протокол

Публикувано на 11.12.2015, 17:05 Изтегли PDF (621 KB)

Договор и документация

Публикувано на 08.02.2016, 13:32 Изтегли PDF (1157 KB)