logo Skip to content

Публична покана • Извънгаранционна поддръжка и доставка на резервни части на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка "Xerox"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046940


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 21.10.2015, 15:35 Изтегли ZIP (1201 KB)

Протокол

Публикувано на 30.11.2015, 17:34 Изтегли PDF (1215 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 31.03.2016, 14:36 Изтегли PDF (1045 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.03.2016, 14:43 Изтегли PDF (51 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.04.2016, 15:59 Изтегли PDF (53 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 13.05.2016, 17:20 Изтегли PDF (53 KB)