logo Skip to content

Публична покана • Надграждане на 16 броя лицензи за разширяване на функционалността на софтуера за виртуализация VMware vSphere 6 Enterprise до vSphere 6 Enterprise Plus, доставка на нови 20 броя лицензи за VMware Horizon Enterprise, тяхната инсталация и конфигурация, както и поддръжката им за срок от 1 година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046202


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.09.2015, 14:45 Изтегли ZIP (1177 KB)

Протокол

Публикувано на 14.10.2015, 16:30 Изтегли PDF (1199 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 28.10.2015, 17:50 Изтегли PDF (1630 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 17.11.2015, 17:43 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 11.12.2015, 16:24 Изтегли PDF (58 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 14.03.2016, 14:35 Изтегли PDF (87 KB)