logo Skip to content

Публична покана • Доставка на платформа, предназначена за повдигане на хора

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046152


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 24.09.2015, 18:25 Изтегли ZIP (1184 KB)

Протокол

Публикувано на 13.10.2015, 16:01 Изтегли PDF (1157 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 12.12.2015, 11:24 Изтегли PDF (915 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.01.2016, 16:33 Изтегли PDF (54 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 14.03.2016, 16:48 Изтегли PDF (77 KB)