logo Skip to content

Публична покана • Доставка на цифрови записващи устройства за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046143


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 23.09.2015, 18:11 Изтегли ZIP (2244 KB)

Протокол

Публикувано на 06.10.2015, 15:30 Изтегли PDF (132 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 14.10.2015, 11:31 Изтегли PDF (791 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.02.2016, 16:01 Изтегли PDF (56 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 14.03.2016, 14:32 Изтегли PDF (77 KB)