logo Skip to content

Публична покана • Доставка на резервни части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046085


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 18.09.2015, 15:54 Изтегли ZIP (1195 KB)

Протокол

Публикувано на 21.10.2015, 16:10 Изтегли PDF (588 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 05.11.2015, 15:46 Изтегли PDF (2154 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.04.2016, 14:25 Изтегли PDF (58 KB)