logo Skip to content

Публична покана • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи ВPS 1040 ВS, съгласно Технически спецификации и примерни количества на необходимите за доставка резервни части за ВPS 1040 ВS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046031


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 17.09.2015, 18:16 Изтегли ZIP (197 KB)

Протокол

Публикувано на 05.11.2015, 15:44 Изтегли PDF (1036 KB)

Съобщение

Публикувано на 30.05.2016, 15:59 Изтегли PDF (60 KB)