logo Skip to content

Публична покана • Доставка на iCTP (ink computer-to-plate) система за печатната база на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9045602


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 04.09.2015, 13:17 Изтегли ZIP (149 KB)

Протокол

Публикувано на 23.09.2015, 16:46 Изтегли PDF (1085 KB)

Договор

Публикувано на 21.10.2015, 16:11 Изтегли PDF (985 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 16.11.2015, 14:07 Изтегли PDF (59 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 25.02.2016, 15:35 Изтегли PDF (81 KB)