logo Skip to content

Публична покана • Доставка на дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9045040


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 19.08.2015, 17:45 Изтегли ZIP (145 KB)

Протокол

Публикувано на 07.09.2015, 09:55 Изтегли PDF (1155 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 02.10.2015, 12:04 Изтегли PDF (986 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 30.10.2015, 15:19 Изтегли PDF (56 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 19.09.2016, 10:43 Изтегли PDF (576 KB)