logo Skip to content

Публична покана • Надграждане на 16 броя лицензи за разширяване на функционалността на софтуера за виртуализация VMware vSphere 6 Enterprise до vSphere 6 Enterprise Plus, доставка на нови 20 броя лицензи за VMware Horizon Enterprise и тяхната поддръжка за срок от 1 година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9044744


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.08.2015, 16:40 Изтегли ZIP (186 KB)