logo Skip to content

Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9043567


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 07.07.2015, 17:41 Изтегли ZIP (170 KB)

Протокол

Публикувано на 17.07.2015, 16:21 Изтегли PDF (145 KB)

Договор с приложения

Публикувано на 12.08.2015, 11:25 Изтегли PDF (685 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 15.10.2015, 18:03 Изтегли PDF (59 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 16.11.2015, 14:12 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 10.12.2015, 17:01 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.04.2016, 15:23 Изтегли PDF (59 KB)