logo Skip to content

Публична покана • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9043374


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 01.07.2015, 12:24 Изтегли ZIP (196 KB)

Протокол

Публикувано на 17.07.2015, 16:20 Изтегли PDF (131 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 22.07.2015, 17:29 Изтегли ZIP (1618 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 19.08.2015, 11:43 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 14.09.2015, 13:00 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 03.11.2015, 10:27 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 06.11.2015, 17:15 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 10.12.2015, 14:43 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.02.2016, 13:25 Изтегли PDF (59 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2016, 15:49 Изтегли PDF (57 KB)