logo Skip to content

Публична покана • Достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040035


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 21.03.2015, 14:14 Изтегли ZIP (152 KB)

Протокол

Публикувано на 02.04.2015, 10:57 Изтегли PDF (119 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 23.04.2015, 12:47 Изтегли PDF (3925 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.05.2015, 17:14 Изтегли PDF (58 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 23.02.2016, 15:02 Изтегли PDF (80 KB)