logo Skip to content

Публична покана • Подновяване на абонамент за поддръжка и доставка на допълнителни лицензи за продукти от фирмата Symantec, и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9039825


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 16.03.2015, 16:53 Изтегли ZIP (659 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 20.03.2015, 17:22 Изтегли PDF (561 KB)

Протокол

Публикувано на 26.03.2015, 15:22 Изтегли PDF (1140 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 31.03.2015, 15:37 Изтегли PDF (1885 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 16.04.2015, 15:22 Изтегли PDF (59 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 23.02.2016, 15:01 Изтегли PDF (80 KB)