logo Skip to content

Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9039431


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 05.03.2015, 13:47 Изтегли ZIP (160 KB)

Протокол

Публикувано на 23.03.2015, 15:47 Изтегли PDF (1150 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 14.04.2015, 16:17 Изтегли PDF (969 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 15.06.2015, 11:30 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 23.06.2015, 13:53 Изтегли PDF (145 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 26.06.2015, 13:22 Изтегли PDF (144 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 14.08.2015, 16:15 Изтегли PDF (144 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 21.08.2015, 15:56 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 27.08.2015, 14:32 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 12.10.2015, 11:33 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 15.10.2015, 16:25 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 02.11.2015, 18:20 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 23.11.2015, 14:30 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.12.2015, 16:56 Изтегли PDF (59 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 10.12.2015, 14:39 Изтегли PDF (55 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.01.2016, 15:24 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 12.02.2016, 15:27 Изтегли PDF (61 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 12.02.2016, 15:28 Изтегли PDF (77 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 29.02.2016, 15:37 Изтегли PDF (1106 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП

Публикувано на 11.04.2016, 15:31 Изтегли PDF (59 KB)