logo Skip to content

Публична покана • Доставка и инсталиране на компоненти за надстройка на дискова система EMC VNX

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9038885


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.02.2015, 16:50 Изтегли ZIP (686 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.02.2015, 14:56 Изтегли PDF (1028 KB)

Протокол

Публикувано на 05.03.2015, 13:50 Изтегли PDF (1093 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 24.03.2015, 11:10 Изтегли PDF (774 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 03.04.2015, 11:45 Изтегли PDF (143 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП

Публикувано на 15.02.2016, 14:54 Изтегли PDF (77 KB)