logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Абонаментна поддръжка на копирни машини, факс апарати и многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0029


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 03.12.2015, 16:45 Изтегли ZIP (2268 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 08.01.2016, 16:57 Изтегли PDF (688 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 19.01.2016, 15:00 Изтегли PDF (1054 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 27.01.2016, 17:14 Изтегли PDF (367 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 27.01.2016, 17:15 Изтегли PDF (145 KB)

Договор и приложения по обособена позиция № 1

Публикувано на 25.03.2016, 18:01 Изтегли PDF (1604 KB)

Договор и приложения по обособена позиция № 2

Публикувано на 25.03.2016, 18:04 Изтегли PDF (943 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 25.03.2016, 18:06 Изтегли PDF (23 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.04.2016, 11:51 Изтегли ZIP (109 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 15.02.2017, 17:57 Изтегли PDF (101 KB)

Обявления за приключване на договори по ОП № 1 и № 2

Публикувано на 13.03.2017, 16:35 Изтегли ZIP (1333 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 13.03.2017, 16:36 Изтегли PDF (625 KB)