logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Разширена техническа поддръжка на програмен продукт "TurboSwift" върху операционна система AIX и SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0028


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 12.11.2015, 16:38 Изтегли ZIP (2099 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 17.12.2015, 17:28 Изтегли PDF (1057 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 15.01.2016, 16:51 Изтегли PDF (143 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 15.01.2016, 16:53 Изтегли PDF (199 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 15.01.2016, 16:54 Изтегли PDF (82 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 31.03.2016, 10:54 Изтегли PDF (25 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 31.03.2016, 10:57 Изтегли PDF (1196 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 31.03.2016, 18:01 Изтегли PDF (54 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 15.07.2016, 15:34 Изтегли PDF (154 KB)

Обявление за приключен договор

Публикувано на 08.02.2017, 12:27 Изтегли PDF (161 KB)