logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Aбонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2016 година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0027


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 09.11.2015, 17:32 Изтегли ZIP (4904 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 04.01.2016, 16:50 Изтегли PDF (855 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 13.01.2016, 16:17 Изтегли PDF (48 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 20.01.2016, 17:38 Изтегли PDF (2700 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 20.01.2016, 17:39 Изтегли PDF (688 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 20.01.2016, 17:39 Изтегли PDF (714 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 22.02.2016, 15:29 Изтегли PDF (101 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 24.02.2016, 15:37 Изтегли PDF (1214 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 24.02.2016, 15:43 Изтегли PDF (988 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 24.02.2016, 15:44 Изтегли PDF (2633 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 22.02.2016, 17:46 Изтегли ZIP (111 KB)

Плащане по договора по ОП № 1

Публикувано на 20.04.2016, 16:33 Изтегли PDF (61 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 02.02.2017, 17:13 Изтегли PDF (670 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 02.02.2017, 17:16 Изтегли PDF (1256 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 02.02.2017, 17:16 Изтегли PDF (1159 KB)

Допълнително споразумение по ОП № 1

Публикувано на 02.02.2017, 17:17 Изтегли PDF (165 KB)

Допълнително споразумение по ОП № 2

Публикувано на 02.02.2017, 17:18 Изтегли PDF (77 KB)

Допълнително споразумение по ОП № 3

Публикувано на 02.02.2017, 17:18 Изтегли PDF (93 KB)