logo Skip to content

Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на 2 броя сензори за проверка на защитен елемент „М” в български банкноти за банкнотообработващи системи BPS C4

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0026


Документи


Решение за откриване

Публикувано на 30.10.2015, 15:47 Изтегли PDF (732 KB)

Становище на АОП

Публикувано на 05.11.2015, 15:40 Изтегли PDF (119 KB)

Решение за избор на изпълнител и доклад

Публикувано на 17.12.2015, 17:14 Изтегли PDF (701 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 22.12.2015, 13:53 Изтегли PDF (1907 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.01.2016, 15:21 Изтегли PDF (56 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 05.01.2016, 16:48 Изтегли PDF (26 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.04.2016, 11:18 Изтегли PDF (54 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 03.02.2017, 16:29 Изтегли PDF (654 KB)