logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев за периода 2016 – 2019 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0025


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 20.10.2015, 16:46 Изтегли ZIP (3619 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 14.12.2015, 11:34 Изтегли PDF (660 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 28.01.2016, 16:11 Изтегли PDF (54 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 04.02.2016, 16:25 Изтегли PDF (331 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 04.02.2016, 16:27 Изтегли PDF (81 KB)

Сключен договор с приложения

Публикувано на 04.05.2016, 15:08 Изтегли PDF (1855 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 26.05.2016, 17:39 Изтегли PDF (124 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.05.2016, 12:01 Изтегли PDF (296 KB)