logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Застраховане на служебните автомобили на БНБ със застраховки „Гражданска отговорност”, „Автокаско” и „Злополука на местата в МПС”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0024


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 12.10.2015, 17:03 Изтегли ZIP (2217 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 11.11.2015, 17:03 Изтегли PDF (1421 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 25.11.2015, 17:01 Изтегли PDF (1162 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 07.12.2015, 17:57 Изтегли PDF (2557 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 07.12.2015, 17:58 Изтегли PDF (2485 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 07.12.2015, 17:58 Изтегли PDF (1281 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 05.01.2016, 16:50 Изтегли PDF (83 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 05.01.2016, 16:52 Изтегли PDF (5038 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.01.2016, 15:24 Изтегли PDF (57 KB)

Обявление за приключване на договора

Публикувано на 16.01.2017, 17:29 Изтегли PDF (254 KB)