logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Поддръжка, сервизно следгаранционно обслужване, подмяна и доставка на резервни части, материали и консумативи за служебните автомобили собственост на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0022


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 08.09.2015, 15:31 Изтегли ZIP (2659 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 23.10.2015, 16:21 Изтегли PDF (338 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 30.10.2015, 16:02 Изтегли PDF (534 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 17.11.2015, 17:40 Изтегли PDF (668 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 17.11.2015, 17:41 Изтегли PDF (779 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 17.11.2015, 17:42 Изтегли PDF (612 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 23.12.2015, 13:16 Изтегли PDF (1002 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 23.12.2015, 13:18 Изтегли PDF (972 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 23.12.2015, 13:19 Изтегли PDF (1909 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9

Публикувано на 28.12.2015, 13:27 Изтегли PDF (324 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 08.01.2016, 15:30 Изтегли ZIP (177 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.01.2016, 13:36 Изтегли PDF (59 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 09.02.2016, 11:20 Изтегли ZIP (111 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 28.03.2016, 14:21 Изтегли ZIP (124 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 07.04.2016, 17:10 Изтегли PDF (151 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 19.04.2016, 16:55 Изтегли ZIP (111 KB)

Допълнително спразумение по ОП № 1

Публикувано на 05.01.2017, 13:10 Изтегли PDF (586 KB)

Обявлениие за изменение

Публикувано на 05.01.2017, 13:11 Изтегли PDF (188 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 2

Публикувано на 13.01.2017, 17:32 Изтегли PDF (282 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 3

Публикувано на 13.01.2017, 17:33 Изтегли PDF (262 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 1

Публикувано на 12.04.2017, 14:23 Изтегли PDF (303 KB)