logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Профилактика, сервизно обслужване и ремонтни услуги на вентилационни и климатични системи, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0021


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 07.09.2015, 15:30 Изтегли ZIP (2815 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 27.10.2015, 16:42 Изтегли PDF (556 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 13.11.2015, 16:56 Изтегли PDF (713 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 13.11.2015, 16:57 Изтегли PDF (794 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 13.11.2015, 16:58 Изтегли PDF (1271 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 13.11.2015, 16:59 Изтегли PDF (616 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 14.12.2015, 11:12 Изтегли PDF (1315 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 14.12.2015, 11:15 Изтегли PDF (1708 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 22.12.2015, 15:49 Изтегли PDF (37 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 08.02.2016, 13:20 Изтегли PDF (54 KB)

Обявления за приключване на договор

Публикувано на 10.01.2018, 16:55 Изтегли ZIP (1852 KB)