logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0019


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.08.2015, 17:15 Изтегли ZIP (1361 KB)

Протокол

Публикувано на 06.10.2015, 17:11 Изтегли PDF (744 KB)

Съобщение за отваряне на цена

Публикувано на 13.10.2015, 15:46 Изтегли PDF (540 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 22.10.2015, 18:01 Изтегли PDF (1388 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 22.10.2015, 18:03 Изтегли PDF (1318 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 22.10.2015, 18:04 Изтегли PDF (639 KB)

Решение за прекратяване по ОП № 12

Публикувано на 22.10.2015, 18:04 Изтегли PDF (703 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 30.11.2015, 16:06 Изтегли PDF (1304 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 30.11.2015, 16:09 Изтегли PDF (1561 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 30.11.2015, 16:10 Изтегли PDF (1158 KB)

Договор и приложения по ОП № 4, 6, 7 и 8

Публикувано на 30.11.2015, 16:10 Изтегли PDF (2489 KB)

Договор и приложения по ОП № 5

Публикувано на 30.11.2015, 16:11 Изтегли PDF (1224 KB)

Договор и приложения по ОП № 9

Публикувано на 30.11.2015, 16:11 Изтегли PDF (2675 KB)

Договор и приложения по ОП № 10

Публикувано на 30.11.2015, 16:12 Изтегли PDF (2220 KB)

Договор и приложения по ОП № 11

Публикувано на 30.11.2015, 16:13 Изтегли PDF (1202 KB)

Договор и приложения по ОП № 13

Публикувано на 30.11.2015, 16:14 Изтегли PDF (2520 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.12.2015, 17:39 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 11.12.2015, 11:51 Изтегли PDF (58 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 18.12.2015, 15:57 Изтегли PDF (57 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.01.2016, 14:37 Изтегли ZIP (157 KB)

Информация за изпълнението на договор по ОП № 9

Публикувано на 23.02.2016, 15:04 Изтегли PDF (1229 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 29.02.2016, 15:40 Изтегли PDF (575 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 31.03.2016, 14:58 Изтегли PDF (59 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 24.01.2017, 13:31 Изтегли PDF (147 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 24.01.2017, 13:42 Изтегли PDF (659 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 24.01.2017, 13:44 Изтегли PDF (658 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 5

Публикувано на 24.01.2017, 13:44 Изтегли PDF (655 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 10

Публикувано на 24.01.2017, 13:46 Изтегли PDF (657 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 11

Публикувано на 24.01.2017, 13:47 Изтегли PDF (659 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 13

Публикувано на 24.01.2017, 13:47 Изтегли PDF (656 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 25.01.2017, 17:30 Изтегли PDF (215 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 4

Публикувано на 25.01.2017, 17:31 Изтегли PDF (647 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 6

Публикувано на 25.01.2017, 17:33 Изтегли PDF (648 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 07

Публикувано на 25.01.2017, 17:33 Изтегли PDF (646 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 08

Публикувано на 25.01.2017, 17:34 Изтегли PDF (646 KB)