logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Управление на проекти, организация на дейности и финансови консултантски услуги

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0018


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 10.08.2015, 15:46 Изтегли ZIP (874 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 20.08.2015, 16:35 Изтегли PDF (110 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 04.09.2015, 14:17 Изтегли PDF (1169 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 08.09.2015, 15:51 Изтегли PDF (1066 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 12.09.2015, 11:35 Изтегли PDF (733 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 15.09.2015, 12:42 Изтегли PDF (199 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 05.10.2015, 17:57 Изтегли PDF (392 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 21.10.2015, 17:49 Изтегли PDF (1155 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 28.10.2015, 16:55 Изтегли PDF (1387 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 28.10.2015, 16:56 Изтегли PDF (855 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 28.10.2015, 16:58 Изтегли PDF (577 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 30.11.2015, 13:24 Изтегли PDF (112 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 16.12.2015, 16:40 Изтегли PDF (986 KB)

Договори с подизпълнители

Публикувано на 16.12.2015, 16:41 Изтегли ZIP (7217 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2016, 11:53 Изтегли PDF (56 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 14.05.2016, 17:05 Изтегли PDF (58 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 13.01.2017, 17:29 Изтегли PDF (235 KB)