logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на международен одитор на Българската народна банка за финансовите 2015, 2016, 2017 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0016


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 02.07.2015, 14:23 Изтегли ZIP (792 KB)

Отговор на запитване

Публикувано на 17.07.2015, 16:18 Изтегли PDF (135 KB)

Отговор на запитване

Публикувано на 21.07.2015, 11:23 Изтегли PDF (91 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 01.10.2015, 16:59 Изтегли PDF (1182 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 23.10.2015, 16:00 Изтегли PDF (353 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 23.10.2015, 16:02 Изтегли PDF (395 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 23.10.2015, 16:03 Изтегли PDF (490 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 23.10.2015, 16:03 Изтегли PDF (95 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Публикувано на 20.11.2015, 16:56 Изтегли PDF (40 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 08.12.2015, 12:20 Изтегли PDF (1513 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 18.12.2015, 15:59 Изтегли PDF (56 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 04.06.2018, 16:43 Изтегли PDF (659 KB)