logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0015


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 08.06.2015, 16:52 Изтегли ZIP (2737 KB)

Отговор на запитване

Публикувано на 13.07.2015, 15:05 Изтегли PDF (89 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 13.10.2015, 15:49 Изтегли PDF (58 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 23.10.2015, 15:51 Изтегли PDF (147 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 23.10.2015, 15:53 Изтегли PDF (116 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 23.10.2015, 15:55 Изтегли PDF (171 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 23.10.2015, 15:56 Изтегли PDF (70 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 21, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 18.11.2015, 11:06 Изтегли PDF (25 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 07.12.2015, 17:16 Изтегли ZIP (3581 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 04.01.2016, 13:03 Изтегли PDF (59 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 09.02.2016, 11:12 Изтегли PDF (61 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2016, 14:30 Изтегли PDF (61 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 28.03.2018, 15:03 Изтегли PDF (583 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 07.01.2019, 17:16 Изтегли PDF (667 KB)