logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) и Регистъра на особените залози (РОЗ) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0014


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.05.2015, 16:54 Изтегли ZIP (3632 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 22.07.2015, 17:33 Изтегли PDF (404 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 03.08.2015, 16:49 Изтегли PDF (42 KB)

Протокол № 2 и Таблица за оценка

Публикувано на 07.08.2015, 17:20 Изтегли ZIP (280 KB)

Решение за класиране и избор на изпълнител

Публикувано на 07.08.2015, 17:20 Изтегли PDF (82 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 11.09.2015, 10:53 Изтегли PDF (3267 KB)

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП

Публикувано на 11.09.2015, 14:53 Изтегли PDF (56 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 22.12.2015, 13:55 Изтегли PDF (57 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 04.01.2016, 13:08 Изтегли PDF (55 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 28.03.2016, 14:26 Изтегли PDF (51 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 11.09.2019, 17:26 Изтегли PDF (736 KB)