logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Novell, притежавани от БНБ за две години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0013


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 19.05.2015, 15:03 Изтегли ZIP (2600 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 16.06.2015, 15:15 Изтегли PDF (136 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 16.06.2015, 15:18 Изтегли PDF (24 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 22.06.2015, 17:34 Изтегли PDF (224 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 22.06.2015, 17:35 Изтегли PDF (86 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Публикувано на 09.07.2015, 17:25 Изтегли PDF (24 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.07.2015, 17:25 Изтегли PDF (651 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 27.08.2015, 18:21 Изтегли PDF (53 KB)