logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на касово оборудване за обработка на монети

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0011


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 29.04.2015, 15:30 Изтегли ZIP (707 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 29.05.2015, 10:40 Изтегли PDF (1224 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 08.06.2015, 15:37 Изтегли PDF (1021 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 15.06.2015, 15:25 Изтегли PDF (1154 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 15.06.2015, 15:27 Изтегли PDF (1380 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 15.06.2015, 15:30 Изтегли PDF (1109 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Публикувано на 14.07.2015, 18:51 Изтегли PDF (24 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 14.07.2015, 18:50 Изтегли PDF (1203 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 07.12.2015, 11:01 Изтегли PDF (52 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 26.10.2016, 17:34 Изтегли PDF (1150 KB)