logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Извършване на консервационно-реставрационни и ремонтни работи по кулата и покрива на сградата на КП на БНБ, град Плевен, ул.”Васил Левски” № 153

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0008


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 06.04.2015, 17:17 Изтегли ZIP (54079 KB)

Протокол

Публикувано на 18.05.2015, 17:07 Изтегли PDF (1123 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 27.05.2015, 16:35 Изтегли PDF (40 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 08.06.2015, 13:30 Изтегли PDF (1214 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 08.06.2015, 13:31 Изтегли PDF (1069 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т. 9

Публикувано на 03.07.2015, 13:35 Изтегли PDF (62 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 03.07.2015, 15:42 Изтегли ZIP (53226 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 03.12.2015, 14:40 Изтегли PDF (54 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 06.01.2016, 14:49 Изтегли PDF (54 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 01.04.2016, 10:33 Изтегли PDF (54 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2016, 15:22 Изтегли PDF (56 KB)

Обявление за приключване на договора

Публикувано на 16.01.2017, 17:33 Изтегли PDF (170 KB)