logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0007


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 03.04.2015, 13:50 Изтегли ZIP (776 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 17.04.2015, 15:41 Изтегли PDF (1074 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 26.05.2015, 14:37 Изтегли PDF (1273 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 18.06.2015, 17:13 Изтегли PDF (98 KB)

Протокол № 2 и 3

Публикувано на 29.06.2015, 14:29 Изтегли ZIP (1075 KB)

Протокол № 4

Публикувано на 30.06.2015, 15:05 Изтегли ZIP (916 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 30.06.2015, 15:06 Изтегли PDF (86 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т. 9

Публикувано на 30.09.2015, 16:18 Изтегли PDF (38 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 30.09.2015, 16:18 Изтегли PDF (4517 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 29.02.2016, 17:00 Изтегли PDF (60 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 20.04.2016, 16:11 Изтегли PDF (60 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 14.05.2016, 16:46 Изтегли PDF (61 KB)