logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0006


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 26.03.2015, 15:52 Изтегли ZIP (5298 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 08.05.2015, 16:17 Изтегли PDF (1154 KB)