logo Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г., за периода 2015 – 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0003


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.02.2015, 15:02 Изтегли ZIP (2413 KB)

Отговори на въпроси

Публикувано на 05.03.2015, 15:54 Изтегли PDF (1060 KB)

Отговори на въпроси

Публикувано на 12.03.2015, 17:05 Изтегли PDF (711 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 25.03.2015, 12:00 Изтегли PDF (171 KB)