logo Skip to content

Публична покана • Профилактика, сервизно обслужване, аварийни и текущи ремонти на системи и съоръжения за вентилация и климатизация в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, намиращи се в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9016555


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 18.03.2013, 14:36 Изтегли ZIP (177 KB)