logo Skip to content

Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол и лабораторен анализ на монети и банкноти на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9012160


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 13.02.2013, 12:49 Изтегли ZIP (121 KB)