logo Skip to content

Публична покана • Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9011642


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 30.01.2013, 18:00 Изтегли ZIP (116 KB)

Договор

Публикувано на 31.10.2014, 16:47 Изтегли PDF (556 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 31.10.2014, 16:48 Изтегли DOC (28 KB)