logo Skip to content

Публична покана • Извършване на абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9024096


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 19.12.2013, 16:51 Изтегли ZIP (179 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 11.12.2014, 16:20 Изтегли ZIP (2267 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 11.12.2014, 16:23 Изтегли PDF (143 KB)

Плащания по договора

Публикувано на 20.02.2015, 14:24 Изтегли PDF (77 KB)