logo Skip to content

Публична покана • Доставка на лицензи за продукти на Microsoft заедно със софтуерна осигуровка за 3 (три) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9022896


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 27.11.2013, 17:06 Изтегли ZIP (103 KB)