logo Skip to content

Публична покана • Доставка на оборудване за подмяна в системи за видеонаблюдение на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9021505


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 25.10.2013, 17:28 Изтегли ZIP (144 KB)