logo Skip to content

Публична покана • Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9021542


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 28.10.2013, 13:54 Изтегли ZIP (437 KB)