logo Skip to content

Публична покана • Доставка на работно, униформено облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло, за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9019802


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.09.2013, 15:18 Изтегли ZIP (223 KB)